contact-us

תקנון החברה

גולש יקר,

תקנון

 • חברת ” הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ ” רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 • אין חברת ” הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ ” אחראית על טעויות סופר שעלולות להופיע באתר.
 • “הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ ” עושה כל שביכולתה בכדי למנוע הצגת נתונים לא מדויקים שיש בהם הטיה של נתוני אמת באתר החברה, אולם הנתונים המופיעים באתר עלולים להשתנות ולהתעדכן מעת לעת.
 • חברת ” הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ ” אינה אחראית לכל נזק שהוא, אשר עלול להיגרם למשתמש או לכל צד אחר שהוא בגין ו/או כתוצאה ישירה או עקיפה מגלישה באתר החברה.
 • מימון הרכבים באחריות חברת כלל חברה למימון או “פמה” או מימון ישיר בלבד ולא חלה אחריות בגין תוכנית מימון על חברת ” הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ “.

כחלק ממדיניותנו, חברת הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ (יור נקסט קאר) ושאיפתנו לשקיפות ולבהירות, אנו מפרסמים מסמך זה, המפרט את מדיניות הפרטיות באתר שלנו. חשוב לנו שתבין את האופן שבו אנו תופסים את פרטיותך ומכבדים אותה, ואת השימוש שאנו עשויים לעשות במידע אותו אתה מספק, הן לאור הוראות החוק בנושא והן בהתאם למטרות מאגרי המידע הרשומים של החברה.

המסמך עשוי להתעדכן מעת לעת, ולכן חשוב לחזור ולהתעדכן בסעיפיו.

תנאי שימוש באתר נקסט קאר (הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ).

אתר נקסט קאר מנוהל ומופעל על ידי הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ הביקור באתר והשימוש בו כפופים לתנאים המובאים להלן..

הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמה לתנאים אלה. אם את/ה אינך מסכים/מה לתנאים, את/ה מתבקש/ת להימנע מביקור ושימוש באתר.

הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ מביא אליך את המידע כמות שהוא. אין לראות באתר כל המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה, או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או פעולה כלשהי.

1. איזה מידע עשוי להגיע אלינו?

 1. כל מידע שתמסור לנו ישירות דרך האתר באמצעות: טפסי הרשמה לשירותי החברה, השארת פרטי התקשרות בפניות לחברה ו/או לצורך מענה מהחברה לכל מטרה שהיא, וכיוצ”ב.
 2. מידע הנאסף אודותייך באופן אוטומטי מעצם גלישתך באתר: נתוני גלישה, נתוני תקשורת, נתוני זיהוי (של המחשב) ומידע הקשור למשאבים שונים בהם תשתמש בגלישה. אם לא זיהית את עצמך במהלך הגלישה באתר, אזי המידע שייאסף אודותייך יהיה בעל אופי סטטיסטי כללי ולא יישמר באופן המזוהה עימך.
 3. נתונים אישיים אודותייך יאספו ויישמרו במאגרי המידע של החברה אך ורק לפי רצונך ועל פי פנייתך ישירות לחברה, כאמור בסעיף א’ לעיל.
 4. מידע לגבי תקשורת שתבצע מול גורמי צד ג’, בתוך האתר, מיוזמתך.

2. שימוש במידע וחשיפתו לצדדים שלישיים:

 1. המידע המצוי אודותיך באתר, עוזר לנו במתן שירות איכותי, יעיל ורלוונטי יותר. מעבר לכך, אנו עשויים לעשות בו את השימושים הבאים, ע”פ סעיפים ב-ה להלן.
 2. בהרשמתך בעמודים המיועדים לכך באתר ומסירת פרטיך בעמודים אלו הנך מסכים לשמירת הנתונים אודותיך במאגרי המידע של הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ שהוקמו, בין היתר, לצורך ריכוז נתונים לצורך פניות שיווקיות בדו”אל/פקס/SMS או כל אמצעי אחר מיור נקסט קאר וחברות קשורות לה וככול שהבעת את הסכמתך לכך בעמוד המתאים.
 3. התקשרות אתך באשר לשינויים במוצר קיים, או הבהרות ועדכונים לגבי הסכמים קיימים.
 4. אם הסכמת לכך – נוכל לשתף את המידע עם צד שלישי הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ, זאת על מנת שאותו צד שלישי יוכל לעניין אותך במוצרים ושירותים שאתה עשוי למצוא מעניינים ושימושיים. אם יועבר מידע לצד שלישי, יהיה הדבר תחת מעטה סודיות. הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ לא תחלוק מידע מזהה לגביך, אלא רק נתונים סטטיסטיים ונתוני התקשרות (אם בכלל) אם תידרש לכך במקרים בהם נדרש הדבר על-פי חוק, או על-פי צו שיפוטי. אנו מחייבים את מנהלי האתר וכלל העובדים המטפלים במידע העובר בו, לשמור על חשאיות במידע ולציית לדרישות החוק בנושא, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
 5. שימוש ב-Cookies , מאפשר לנו לקבל נתונים סטטיסטיים על הגלישה ואין בהם גורמים מזהים אודותיך. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצים אלו, או למסרם לגורמים שלישיים אך ורק על פי הצורך, למטרות המוגדרות במסמך זה. באפשרותך לחסום את השימוש ב-Cookies דרך הגדרות הדפדפן שלך, אך חסימה זו עלולה לפגוע בחוויית הגלישה שלך באתר וביכולתך לצפות בתכנים שונים.
 6. חשיפת פרטייך האישיים (המזהים) לצד שלישי, יתאפשרו רק אם ימכר העסק (או חלק ממנו), או במסירה לחברה קשורה (חברת בת, חברה אחות וכיוצא בזאת) על פי המטרות המפורטות במסמך זה ולצורך ניהול האתר ושירות הלקוחות, והכל בתנאי שמקבל המידע יקבל על עצמו כלפייך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

3. סודיות במידע ואבטחת המידע:

 1. הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ מכבדת את המידע שחלקת ולכן נוקטת בכל התהליכים הסבירים, על מנת להבטיח את סודיות המידע שלך.
 2. הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ משתמשת בשרתים מאובטחים על מנת להבטיח אחסון ראוי למידע. אנו משתמשים בהצפנה, כדי להגביר את רמת האבטחה עבור נתוני עסקאות..
 3. לצד נסיוננו לספק את פתרונות האבטחה ההדוקים וההרמטיים הניתנים, הגלישה באינטרנט עדיין אינה בטוחה במאת האחוזים ולצערינו, איננו יכולים להבטיח באופן מלא את שלמות המידע ואת בטיחותו. על כן, המידע הנמסר לאתר הינו באחריות הגולש, ובאחריותו בלבד. ככל שתתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניך האישיים באתר, אנא פנה הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ בכתובת מייל: nextcarltd@gmail.com

4. חופש המידע וזכותך לעיון במידע

 1. כל מידע שתמסור דרך האתר, אינך חייב לעשות כן לפי החוק. אנו נשתמש בנתונים אודותיך רק לפי בקשתך, לצרוך ניהול הקשר עימך ו/או לצורך אספקת מוצר/שירות/מענה בהתאם להסכמתך. כל מידע שתספק וישמר בחזקתנו, תוכל לבקש להסירו בכל עת באמצעות מכתב בדואר או במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: nextcarltd@gmail.com, כך שנוכל למנוע את השימוש בנתוניך. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר ב: nextcarltd@gmail.com
 2. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המחוזק במאגר מידע. על כן, לפי בקשתך בכתב, נודיע לך באמצעות מכתב אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו בהתאם לדין המקומי. אם מידע כאמור אינו מדויק, אנו נתקן או נמחק את המידע לפי בקשתך. למידע נוסף, אנא פנה להנהלת האתר דרך פלאפון מספר : 052-4448230, או באמצעות משלוח מכתב לכתובת: שדרות ההסתדרות 16 חיפה או בדוא”ל: nextcarltd@gmail.com

5. דיוור ישיר

 1. הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם באמצעות הדואר האלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך המפורשת לכך באתר, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע.
 2. הרוש עסקי רכב ויזמות בע”מ לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים והמידע ישמר בידיה או בידי חברות בנות ו/או קשורות על פי מטרות מסירת המידע מיוזמתך.

6. קישורים באתר

באתר קיימים קישורים לצד שלישי, בין אם בלינקים או פרסומות. איננו מכירים את תנאי הפרטיות של אותם גורמים שלישיים, אין לנו שליטה על המדיניות שלהם ואיננו אחראים להם. למען פרטיותך ואבטחת פרטייך, אנו מציעים לך לברר את מדיניות הפרטיות באתרים אלו, לפני שתבחר לחלוק איתם מידע כלשהו.

7. יצירת קשר

חשוב לנו שתבין היטב את מדיניות הפרטיות שלנו ושתחוש בנוח כשאתה גולש באתר שלנו. אם יש לך שאלות נוספות או הבהרות, נשמח אם תיצור איתנו קשר בכתובת שדרות ההסתדרות 16 חיפה.

יש לכם שאלה?

השאירו פרטים ונחזור אליכם!

  לכתבות נוספות בתחום

  post-image
  רכב בהוראת קבע

  מחפשים מידע על קניית רכב בהוראת קבע? חברת נקסט קאר חיפה מציעה מסלול תשלום בעבור...

  המשך קריאה
  קניית רכבים בצקים

  רכישת רכב חדש היא צעד משמעותי שמערב סכומי כסף גבוהים וצפוי להשפיע על מצבנו הכלכלי...

  המשך קריאה
  post-image
  טרייד אין חיפה

  רוצים לדעת את הסוד לעסקת טרייד אין רכב מוצלחת? מעוניינים להחליף את הרכב הקיים שלכם?...

  המשך קריאה
  post-image
  קניית רכב ללא מקדמה

  אין לכם מספיק כסף לרכוש את הרכב שאתם צריכים או חולמים עליו? אל תמהרו להתפשר...

  המשך קריאה
  Skip to content